Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

40, Phố Tràng Thi, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Hotline: 0967991616
Phone: 0438253531
Fax:0438248308
Email: bvvd@fpt.vn
Website: http://www.vietduchospital.edu.vn/