Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hữu Lũng

Khu An Ninh, TT. Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Lạng Sơn
Hotline: 0963041515
Phone: 025830006
Fax:
Email:
Website: