Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Yên Bái

519, Đường Yên Ninh, Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái, Yên Bái
Hotline: 0964661010
Phone:
Fax:
Email:
Website: