Bệnh Viện Đa Khoa Huyện An Dương

Tổ 2, TT. An Dương, An Dương, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Hotline: 0967861515
Phone: 0313871539
Fax:
Email:
Website: