Bệnh Viện Đa Khoa Huyện An Lão

Số 99, Đừng Nguyễn Văn Trỗi, TT. An Lão, An Lão, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Hotline: 0967851515
Phone: 0313872714
Fax:
Email:
Website: