Bệnh Viện Phong Chí Linh

Trại Trống, Hoàng Tiến, TX. Chí Linh, Hải Dương, Hải Dương
Hotline: 0964611616
Phone: 03203590079
Fax:
Email:
Website: