Sở Y Tế Tỉnh Hà Nam

Đường Trường Chinh, Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nam
Hotline: 0964841717
Phone: 03513852729
Fax:
Email: syt@hanam.gov.vn
Website: http://hanam.gov.vn/