Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lý Nhân

TT. Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam, Hà Nam
Hotline: 0964821717
Phone:
Fax:
Email:
Website: