Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hà Giang

Số 11, Tổ 10, Minh Khại, TP. Hà Giang, Hà Giang, Hà Giang
Hotline: 0965361717
Phone: 02193886411
Fax:02193888020
Email:
Website: http://bvdkhagiang.org.vn:8080/

Từ khóa