Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Hà Giang

Đường 3/2, Quang Trung, TP. Hà Giang, Hà Giang, Hà Giang
Hotline: 0965341717
Phone: 02193810787
Fax:
Email:
Website: http://bvydcthagiang.org.vn/