Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cao Bằng

Nà Phìa, P. Tân Giang, TP. Cao Bnằng, Cao Bằng, Cao Bằng
Hotline: 0966091818
Phone: 0263852271
Fax:
Email:
Website: