Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc NinhBệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc Ninh

Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Cao Bằng
Hotline: 0965391919
Phone: 0241820984
Fax:
Email:
Website: