Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Từ Sơn

Phố Mới, Đồng Nguyên, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Hotline: 0965291919
Phone: 02413835995
Fax:
Email:
Website: