Cefadroxil-500mg viên nang

Số đăng ký: VNB-3552-05
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: chai 100 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
Thành phần:
 • Cefadroxil
 • Xem thêm: Cefadroxil-500mg viên nang

  Cafein-70mg/ml thuốc tiêm

  Số đăng ký: V25-H04-05
  Dạng bào chế: thuốc tiêm
  Quy cách đóng gói: hộp 100ống x 1ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
  Thành phần:
 • Cafein: 70mg
 • Xem thêm: Cafein-70mg/ml thuốc tiêm

  Glimel 5-5mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-4330-00
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
  Công ty đăng ký: Alpha pharm Pty., Ltd.
  Thành phần:
 • Glibenclamide
 • Xem thêm: Glimel 5-5mg Viên nén

  Kidfix Bột pha hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VN-7535-09
  Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 50ml hỗn dịch
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA
  Thành phần:
 • Cefixime trihydrat
 • Otrivin-0,1% Dung dịch nhỏ mũi

  Số đăng ký: VN-5927-01
  Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
  Công ty đăng ký: Novartis AG.
  Thành phần:
 • Xylometazoline: 0.1%
 • Xem thêm: Otrivin-0,1% Dung dịch nhỏ mũi

  pms- Lansoprazol 30 Viên nang

  Số đăng ký: VD-11609-10
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ xé x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
  Thành phần:
 • Lansoprazol: 30mg
 • Hegatil 400-400mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-10036-05
  Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Phát triển
  Thành phần:
 • Travoprost
 • Xem thêm: Hegatil 400-400mg Viên nén bao phim

  Lidocain dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VD-12996-10
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
  Thành phần:
 • Lidocain hydroclorid: 40mg/2ml
 • Cốm tiêu thuốc cốm

  Số đăng ký: VD-1986-06
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: chai 500 viên
  Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
  Thành phần:
 • Aceclofenac
 • Xem thêm: Cốm tiêu thuốc cốm

  Nimesulid-100mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-1223-03
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  Thành phần:
 • Nimesulid: 100mg
 • Xem thêm: Nimesulid-100mg viên nén

  Merausin-1g Bột pha tiêm

  Số đăng ký: VN-4333-07
  Dạng bào chế: Bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH SX & TMDV Kinh doanh DP Nghĩa Phát
  Thành phần:
 • Ceftriaxone sodium
 • Xem thêm: Merausin-1g Bột pha tiêm

  Mebizan-5mg viên nén bao tan trong ruột

  Số đăng ký: VD-1808-06
  Dạng bào chế: viên nén bao tan trong ruột
  Quy cách đóng gói: chai 500 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm và sinh học y tế TP. Hồ Chí Minh
  Thành phần:
 • Seratiopeptidase
 • Xem thêm: Mebizan-5mg viên nén bao tan trong ruột

  Tribelus-250mg Viên nang

  Số đăng ký: VD-2748-07
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
  Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm Trung ương 2
  Thành phần:
 • Cao đặc Bạch tật lê
 • Xem thêm: Tribelus-250mg Viên nang

  Calatec-25mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-5778-01
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (CCPC)
  Thành phần:
 • Captopril
 • Xem thêm: Calatec-25mg Viên nén

  Betex viên nén

  Số đăng ký:
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Diethelm & Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Thiamine HCl: 100mg
 • Pyridoxine HCl: 200mg
 • Cyanocobalamin: 200mcg
 • Xem thêm: Betex viên nén

  Augpen-625 Tablets Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-2988-07
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ nhôm-nhôm x 6 viên
  Công ty đăng ký: Emcure Pharmaceuticals Ltd.
  Thành phần:
 • Amoxicilline
 • Kali Clavulanate
 • Xem thêm: Augpen-625 Tablets Viên nén bao phim

  Dexamethason 0,5mg Viên nén dài

  Số đăng ký: VD-11697-10
  Dạng bào chế: Viên nén dài
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 200 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco
  Thành phần:
 • Dexamethason acetat: 0.5mg
 • Bigico Viên nén

  Số đăng ký: VD-2244-06
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, chai 60 viên, chai 100 viên nén bao phim 40mg
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh BV Pharma
  Thành phần:
 • Cao khô Ginkgo biloba
 • Xem thêm: Bigico Viên nén

  Ranitidin - DNPharm 150 viên nén bao phim

  Số đăng ký: VNB-4277-05
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm Đông Nam
  Thành phần:
 • Ranitidin
 • Xem thêm: Ranitidin - DNPharm 150 viên nén bao phim

  Zennif plus viên nén dài bao phim

  Số đăng ký: VD-17699-12
  Dạng bào chế: viên nén dài bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm Đông Nam
  Thành phần:
 • Glucosamin sulfat
 • Natri chondroitin sulfat
 • Xem thêm: Zennif plus viên nén dài bao phim

  Genteye Drops Dung dịch nhỏ mắt, tai

  Số đăng ký: VN-5521-08
  Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, tai
  Quy cách đóng gói: Lọ 5ml
  Công ty đăng ký: Elder Pharmaceuticals Limited.
  Thành phần:
 • Dexamethason natri phosphat
 • Neomycin sulphat
 • Phenyl mercuric nitrat
 • Tramorin plus viên nang mềm

  Số đăng ký: VD-1593-06
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC
  Thành phần:
 • Spiramycin: 3MIU
 • Xem thêm: Tramorin plus viên nang mềm

  Zyatin-10mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-9303-05
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Cadila Healthcare Ltd.
  Thành phần:
 • Atorvastatin
 • Xem thêm: Zyatin-10mg Viên nén bao phim

  Batex Viên nén

  Số đăng ký: VN-6139-08
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Diethelm & Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Vitamin B1
 • Vitamin B6
 • Vitamin B12
 • Daimit-500mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-4401-00
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Cheil Jedang Corporation
  Thành phần:
 • Metformin: 500mg
 • Xem thêm: Daimit-500mg Viên nén

  Chè thanh nhiệt chè thuốc

  Số đăng ký: VNA-3399-00
  Dạng bào chế: chè thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Thành phần:
 • Thảo quyết minh
 • Hoa hoè
 • Cam thảo
 • Xem thêm: Chè thanh nhiệt chè thuốc