Cotrim viên nén

Số đăng ký: VNB-1573-04
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Thành phần:
 • Trimethoprim
 • sulfamethoxazol
 • Amoxicilin-250mg viên nén

  Số đăng ký: VNB-0466-03
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
  Thành phần:
 • Amoxicilin
 • Xem thêm: Amoxicilin-250mg viên nén

  Naatrapyl-1g/5ml Dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VD-5806-08
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống x 5ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco
  Thành phần:
 • Piracetam: 1g
 • Xem thêm: Naatrapyl-1g/5ml Dung dịch tiêm

  Bapicl Thuốc mỡ bôi ngoài da

  Số đăng ký: VD-13348-10
  Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi ngoài da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cần Giờ
  Thành phần:
 • Dexpanthenol: 5%
 • Dexone-0,5mg Viên nén

  Tân Phước Vị linh tán thuốc bột

  Số đăng ký: VND-1247-03
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 40g
  Công ty đăng ký: Cơ sở Tân Phước
  Thành phần:
 • Ô tặc cốt
 • mộc hương
 • sa nhân
 • cam thảo
 • mẫu lệ
 • lương khương
 • hậu phác
 • Xem thêm: Tân Phước Vị linh tán thuốc bột

  Depo-provera-50mg/ml Hỗ dịch tiêm

  Số đăng ký:
  Dạng bào chế: Hỗ dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Lọ 3ml
  Công ty đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd.
  Thành phần:
 • Medroxyprogesterone acetate
 • Xem thêm: Depo-provera-50mg/ml Hỗ dịch tiêm

  Folicfer viên bao đường

  Số đăng ký: VNB-2263-04
  Dạng bào chế: viên bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
  Thành phần:
 • Sắt II fumarat: 54.6mg
 • Acid folic: 0.4mg
 • Xem thêm: Folicfer viên bao đường

  Lopenca Viên nén

  Số đăng ký: VD-12745-10
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
  Thành phần:
 • Paracetamol: 325mg
 • Ibuprofen: 200mg
 • Nhâm sâm dưỡng vinh thang thang thuốc

  Số đăng ký: VNB-4136-05
  Dạng bào chế: thang thuốc
  Quy cách đóng gói: Gói 1 thang
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá
  Thành phần:
 • Đẳng sâm
 • đương qui
 • hoàng kỳ
 • bạch linh
 • bạch truật
 • xuyên khung
 • quế nhục
 • thục địa
 • cam thảo
 • ngũ vị tử
 • đỗ trọng.. .
 • Xem thêm: Nhâm sâm dưỡng vinh thang thang thuốc

  Dongkoo Roxithromycin-150mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-6407-02
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Sudo Pharm Ind. Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Roxithromycin: 150mg
 • Xem thêm: Dongkoo Roxithromycin-150mg Viên nén bao phim

  Paracetamol-500mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-3398-05
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Xem thêm: Paracetamol-500mg viên nang

  Pongesic Tablet F/C-500mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-5599-01
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
  Công ty đăng ký: Raza Manufacturing Berhad
  Thành phần:
 • Acid Mefenamic: 500mg
 • Xem thêm: Pongesic Tablet F/C-500mg Viên nén bao phim

  Domepra-20mg Viên nang

  Số đăng ký: VD-3011-07
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm Đông Nam
  Thành phần:
 • Omeprazole
 • Xem thêm: Domepra-20mg Viên nang

  Psudon 250mg/2ml Dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VN-10855-10
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 2ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH An Phúc
  Thành phần:
 • Amikacin: 250mg/2ml
 • Xem thêm: Psudon 250mg/2ml Dung dịch tiêm

  Lesulpin-50mg Viên nang

  Inbionet Cerazon Inj-1g Thuốc bột pha tiêm

  Glimepiride Stada-4mg viên nén

  Số đăng ký: VD-9768-09
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
  Thành phần:
 • Glimepiride: 4mg
 • Xem thêm: Glimepiride Stada-4mg viên nén

  Clavutin-1g Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-5373-08
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
  Thành phần:
 • Amoxicilin trihydrat
 • Kali clavulanat
 • Xem thêm: Clavutin-1g Viên nén bao phim

  Aerius D Viên nén giải phóng kéo dài

  Số đăng ký: VN-5623-10
  Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Schering - Plough, Division of Sol Ltd.
  Thành phần:
 • Desloratadine: 2,5mg
 • Pseudoephedrine: 120mg
 • Terpin hydrate Viên nang

  Số đăng ký: VD-10635-10
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
  Thành phần:
 • Terpin hydrat: 100mg
 • codein: 10mg
 • Divascol dung dịch tiêm (Tiêm tĩnh mạch)

  Số đăng ký: VD-13266-10
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm (Tiêm tĩnh mạch)
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1 ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA
  Thành phần:
 • Tolazolin Hydrochlorid: 10 mg/1ml
 • Hafenthyl-300mg viên nang

  Số đăng ký: VD-1358-06
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Hasan
  Thành phần:
 • Fenofibrat: 300mg
 • Xem thêm: Hafenthyl-300mg viên nang

  Amoxicilin-250mg Viên nang

  Số đăng ký: VD-5513-08
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
  Thành phần:
 • Amoxicilin trihydrat
 • Xem thêm: Amoxicilin-250mg Viên nang

  Glimepiride Stada: 4mg Viên nén dài

  Số đăng ký: VD-14554-11
  Dạng bào chế: Viên nén dài
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
  Thành phần:
 • Glimepirid: 4mg
 • Zinzin Viên nang mềm

  Số đăng ký: VD-6796-09
  Dạng bào chế: Viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược Medisun
  Thành phần:
 • Vitamin C
 • Vitamin B1
 • Vitamin C knife-fork.gif>
 • Zinc gluconate
 • Ocfo Eye drops Thuốc nhỏ mắt - 3mg/ml

  Số đăng ký: VN-5710-08
  Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt - 3mg/ml
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
  Công ty đăng ký: Phil International Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Ofloxacin