Star benko Viên ngậm

Scanlux 370mg/ml Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-7577-09
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 50ml
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
Thành phần:
 • Iopamidol
 • Altiva 60-60mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-5991-01
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Ranbaxy Laboratories Ltd.
  Thành phần:
 • Fexofenadine: 60mg
 • Xem thêm: Altiva 60-60mg Viên nén bao phim

  Neurogiloban 80mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: V184-H12-13
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh
  Thành phần:
 • Cao bạch quả: 80mg
 • Xem thêm: Neurogiloban 80mg Viên nén bao phim

  Mebicefa-500mg viên nang

  Số đăng ký: VNA-3365-05
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm và sinh học y tế TP. Hồ Chí Minh
  Thành phần:
 • Cephalexin
 • Xem thêm: Mebicefa-500mg viên nang

  Dasacold Viên nén

  Mefenamic-250mg viên nang

  Số đăng ký: VNA-3101-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Chai 1000 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  Thành phần:
 • Acid mefenamic
 • Xem thêm: Mefenamic-250mg viên nang

  Clarisol-250-250mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-2432-06
  Dạng bào chế: Viên nén không bao
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Micro Labs Ltd.
  Thành phần:
 • Meloxicam
 • Xem thêm: Clarisol-250-250mg Viên nén bao phim

  Rofica-25-25mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-5915-01
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Micro Labs Ltd.
  Thành phần:
 • Rofecoxib
 • Xem thêm: Rofica-25-25mg Viên nén

  Prednisolon-5mg viên nén dài

  Số đăng ký: VD-1457-06
  Dạng bào chế: viên nén dài
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 150 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
  Thành phần:
 • Prednisolon: 5mg
 • Dilcardia SR-90-90mg Viên nén giải phóng chậm

  Số đăng ký: VN-5690-01
  Dạng bào chế: Viên nén giải phóng chậm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Unique Pharmaceutical Laboratories
  Thành phần:
 • Diltiazem
 • Xem thêm: Dilcardia SR-90-90mg Viên nén giải phóng chậm

  5% dextro and 0,9% sodium chloride-chai 500ml dung dịch tiêm tryền

  Số đăng ký: VNB-1201-03
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm tryền
  Quy cách đóng gói: Chai nhựa LDPE 500ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Otsuka OPV
  Thành phần:
 • Glucose monohydrat: 5%
 • Natri clorid: 0.9%
 • Xem thêm: 5% dextro and 0,9% sodium chloride-chai 500ml dung dịch tiêm tryền

  Halixol-30mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-4918-07
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Egis Pharmaceuticals Ltd.
  Thành phần:
 • Ambroxol hydrochloride: 30mg
 • Xem thêm: Halixol-30mg Viên nén

  Cytocarb-10mg/ml Thuốc tiêm

  Số đăng ký: VN-2935-07
  Dạng bào chế: Thuốc tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
  Công ty đăng ký: Cipla Ltd.
  Thành phần:
 • Carboplatin
 • Xem thêm: Cytocarb-10mg/ml Thuốc tiêm

  Glenamate-20mg viên nén

  Số đăng ký:
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: hộp 20 vĩ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
  Thành phần:
 • Enalapril maleate: 20mg
 • Xem thêm: Glenamate-20mg viên nén

  Azithfort Bột pha hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VN-8045-09
  Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 15ml hỗn dịch
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA
  Thành phần:
 • Azithromycin
 • Nac stada 200 thuốc bột

  Số đăng ký: VNB-0940-01
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói X 3 g
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm M.S.T
  Thành phần:
 • Acetyl cystein
 • Xem thêm: Nac stada 200 thuốc bột

  Glucose-5% 500ml Dịch truyền tĩnh mạch

  Số đăng ký: VD-2642-07
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên nang
  Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
  Thành phần:
 • Ramipril
 • Xem thêm: Glucose-5% 500ml Dịch truyền tĩnh mạch

  Movitic Inj 2g Bột pha tiêm

  Số đăng ký: VN-11249-10
  Dạng bào chế: Bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
  Công ty đăng ký: Pharmix Corp.
  Thành phần:
 • Cefoperazone: 1g
 • Sulbactam sodium: 1g
 • Xem thêm: Movitic Inj 2g Bột pha tiêm

  Ausdase-10mg Viên nén bao tan ở ruột

  Số đăng ký: VN-5304-01
  Dạng bào chế: Viên nén bao tan ở ruột
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Sang-A Pharm. Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Serratiopeptidase
 • Xem thêm: Ausdase-10mg Viên nén bao tan ở ruột

  Apo-Methyldopa-250 mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-7284-03
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Apotex Inc.
  Thành phần:
 • Methyldopa
 • Xem thêm: Apo-Methyldopa-250 mg Viên nén bao phim

  Amigold Injection-8,5% Dung dịch truyền

  Số đăng ký: VN-8732-04
  Dạng bào chế: Dung dịch truyền
  Quy cách đóng gói: chai 500ml
  Công ty đăng ký: Choongwae Pharma Corporation
  Thành phần:
 • L-isoleucine: 2950mg
 • L-leucine: 3850mg
 • L-lysine acetate: 4350mg
 • L-methionine: 2250mg
 • Xem thêm: Amigold Injection-8,5% Dung dịch truyền

  Enalapril 5mg Viên nén

  Số đăng ký: VD-12824-10
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
  Thành phần:
 • Enalapril maleat: 5mg
 • Cefixime for Oral Suspension-50mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VN-1402-06
  Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 15g
  Công ty đăng ký:
  Thành phần:
 • Cefixime
 • Xem thêm: Cefixime for Oral Suspension-50mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống

  Avaxim 160U Hỗn dịch tiêm

  Số đăng ký:
  Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Bơm tiêm 0.5 ml
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam
  Thành phần:
 • Virus Viêm gan A bất hoạt: 160U
 • Xem thêm: Avaxim 160U Hỗn dịch tiêm

  Atorvastatin-20mg viên bao film

  Số đăng ký: VD-9716-09
  Dạng bào chế: viên bao film
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  Thành phần:
 • Atorvastatin: 20mg
 • Xem thêm: Atorvastatin-20mg viên bao film