Lumalia Viên bao phim

Số đăng ký: VN-5712-08
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Công ty đăng ký:
Thành phần:
 • Cyproterone Acetate
 • Ethinylestradiol
 • Xem thêm: Lumalia Viên bao phim

  Piperazin si rô thuốc

  Số đăng ký: V1317-H12-06
  Dạng bào chế: si rô thuốc
  Quy cách đóng gói: lọ 30ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Piperazin
 • Xem thêm: Piperazin si rô thuốc

  Ankold- New for children thuốc bột pha hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VD-12941-10
  Dạng bào chế: thuốc bột pha hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 1,5g
  Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm trung ương 1
  Thành phần:
 • Dextromethorphan HBr: 5mg
 • Pseudoephedrin HCl: 15mg
 • Triprolidin HCl: 0,625mg
 • Sorbitol-5g Thuốc bột

  Bidihaemo 1B Dung dịch dùng thẩm phân máu

  Số đăng ký: VD-11516-10
  Dạng bào chế: Dung dịch dùng thẩm phân máu
  Quy cách đóng gói: Can 10 lít dung dịch
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
  Thành phần:
 • Natri bicarbonat: 84g
 • Talroma Tab Viên nén-100mg

  GenTeal gel Gel nhỏ mắt

  Số đăng ký: VN-7936-09
  Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
  Công ty đăng ký: Novartis AG.
  Thành phần:
 • Hypromellose: 3mg
 • Carbomer: 2.2mg
 • Xem thêm: GenTeal gel Gel nhỏ mắt

  Wosulin 50/50-40IU/ml Hỗn dịch tiêm

  Số đăng ký: VN-0697-06
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 1000 viên
  Công ty đăng ký: Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
  Thành phần:
 • Betamethason: 0.5mg
 • Xem thêm: Wosulin 50/50-40IU/ml Hỗn dịch tiêm

  C. Ales viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-6740-09
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 2 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
  Thành phần:
 • Tadalafil: 20mg
 • Xem thêm: C. Ales viên nén bao phim

  Ocupres E-0,5% Dung dịch nhỏ mắt

  Số đăng ký: VN-10085-05
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phúc Nhân Đường
  Thành phần:
 • Rabeprazole
 • Xem thêm: Ocupres E-0,5% Dung dịch nhỏ mắt

  Iminen 1.0g Bột pha tiêm

  Số đăng ký: VN-6515-08
  Dạng bào chế: Bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
  Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm Trung ương 2
  Thành phần:
 • Imipenem monohydrat
 • Cilastatin sodium
 • Neopeptine capsules Viên nang

  Số đăng ký: VN-5064-07
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký:
  Thành phần:
 • Alpha amylase: 200mg
 • Papain: 100mg
 • Simethicone: 30mg
 • Tribasic calcium phosphate
 • Xem thêm: Neopeptine capsules Viên nang

  Bổ thận hoàn hoàn cứng

  Số đăng ký: VNB-1467-04
  Dạng bào chế: hoàn cứng
  Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 8 hộp nhỏ x 1 gói 4g
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
  Thành phần:
 • THục địa
 • hoài sơn
 • mẫu đơn bì
 • sơn thù
 • bạch linh
 • trạch tả
 • câu kỷ tử
 • dâm dương hoắc
 • bakích...
 • Xem thêm: Bổ thận hoàn hoàn cứng

  Macrebid Bột pha hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VN-5299-08
  Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha 50ml hỗn dịch uống
  Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng
  Thành phần:
 • Cefixime trihydrate
 • Pharmatadin Viên nén

  Số đăng ký: VN-7789-09
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10viên
  Công ty đăng ký: Pharmascience Inc
  Thành phần:
 • Desloratadine
 • Piolitan 15mg Viên nén

  Số đăng ký: VD-7797-09
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên DP và sinh học Y tế
  Thành phần:
 • Pioglitazon hydroclorid: 15mg
 • Doganci-500mg Viên nén bao phim

  Septavidone suspension-40mg Bột pha hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VN-2757-07
  Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 50ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc
  Thành phần:
 • Cefpodoxime proxetil
 • Xem thêm: Septavidone suspension-40mg Bột pha hỗn dịch uống

  Misoprostol Stada 200mcg Viên nén

  Số đăng ký: VD-13626-10
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
  Thành phần:
 • Misoprostol: 200mcg
 • Alpha Ofloxacin Tab Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-5271-10
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phú Thành
  Thành phần:
 • Ofloxacin: 200mg
 • Colatus si rô

  Số đăng ký: VD-13687-10
  Dạng bào chế: si rô
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Clorpheniramin maleat
 • PhenylephrinHCl
 • Dextromethorphan HBr.H2O
 • Xem thêm: Colatus si rô

  Hepex-200mg

  Số đăng ký: 878/QLD-DN
  Dạng bào chế:
  Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Torrent Pharmaceuticals Ltd.
  Thành phần:
 • Aciclovir B.P
 • AZ-500 Viên nang

  Số đăng ký: VN-7121-02
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 4 viên
  Công ty đăng ký: Elder Pharmaceuticals Limited.
  Thành phần:
 • Azithromycin: 500mg
 • Xem thêm: AZ-500 Viên nang

  Rablet 10-10mg Viên nén bao tan trong ruột

  Số đăng ký: VN-1762-06
  Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 15 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt
  Thành phần:
 • Natri Rabeprazol: 10mg
 • Xem thêm: Rablet 10-10mg Viên nén bao tan trong ruột

  Glutamic-B6 viên bao đường

  Số đăng ký: VNB-3819-05
  Dạng bào chế: viên bao đường
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh
  Thành phần:
 • Acid glutamic
 • Pyridoxin hydroclorid
 • Xem thêm: Glutamic-B6 viên bao đường

  Nidason B Kem bôi da

  Số đăng ký: VD-6828-09
  Dạng bào chế: Kem bôi da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
  Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm OPV
  Thành phần:
 • Beclometason dipropionat: 0,25%
 • Clotrimazol: 1%
 • Xem thêm: Nidason B Kem bôi da

  Enerbol Viên nén bao đường

  Số đăng ký: VN-6001-08
  Dạng bào chế: Viên nén bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 2 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm
  Thành phần:
 • Pyritinol Dihydrochloride