Flixotide Nebules-0,5mg/2ml Hỗn dịch khí dung

Số đăng ký: VN-9593-05
Dạng bào chế: Hỗn dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Công ty đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd.
Thành phần:
 • Fluticasone: 0.5mg/2ml
 • Xem thêm: Flixotide Nebules-0,5mg/2ml Hỗn dịch khí dung

  Glucose 5% Dung dịch tiêm truyền

  Số đăng ký: VD-17664-12
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
  Quy cách đóng gói: Chai nhựa 250ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Thành phần:
 • Glucose khan: 5g/100ml
 • Xem thêm: Glucose 5% Dung dịch tiêm truyền

  Tricef 100 Viên nén

  Số đăng ký: VD-10132-10
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cần Giờ
  Thành phần:
 • Cefixim: 100mg
 • Xem thêm: Tricef 100 Viên nén

  Sutra-1g/15 ml Hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VN-7258-02
  Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
  Công ty đăng ký: Young Il Pharm Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Sucralfate: 1g/15ml
 • Xem thêm: Sutra-1g/15 ml Hỗn dịch uống

  Mecotran Inj-500mcg/ml Dung dịch tiêm

  Mefenamic viên nén dà bao phim

  Số đăng ký: VNB-4640-05
  Dạng bào chế: viên nén dà bao phim
  Quy cách đóng gói: chai 100 viên 500mg
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh Meyer - BPC
  Thành phần:
 • Acid mefenamic
 • Xem thêm: Mefenamic viên nén dà bao phim

  Mangoherpin 200mg Viên nang (vỉ nhôm - PVC)

  Số đăng ký: VD-7390-09
  Dạng bào chế: Viên nang (vỉ nhôm - PVC)
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh BV Pharma
  Thành phần:
 • Mangiferin: 200mg
 • Cetinax-10mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-5298-01
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
  Công ty đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada) Inc.
  Thành phần:
 • Cetirizine
 • Xem thêm: Cetinax-10mg Viên nén bao phim

  Dầu xoa gấu trắng dầu xoa

  Số đăng ký: VNA-4066-01
  Dạng bào chế: dầu xoa
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 18ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
  Thành phần:
 • Menthol
 • Tinh dầu bạc hà
 • Eucalyptol
 • Methylsalicylat
 • Long não
 • Xem thêm: Dầu xoa gấu trắng dầu xoa

  Paracetamol-500 mg viên nén bao phim

  Số đăng ký: VNA-4254-01
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm và sinh học y tế TP. Hồ Chí Minh
  Thành phần:
 • Paracetamol: 500mg
 • Xem thêm: Paracetamol-500 mg viên nén bao phim

  Hydrocortison thuốc mỡ tra mắt

  Số đăng ký: VD-1757-06
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh Meyer - BPC
  Thành phần:
 • Mephenesin
 • Xem thêm: Hydrocortison thuốc mỡ tra mắt

  Methylprednisolone sodium succinate for Injection Bột đông khô pha tiêm

  Số đăng ký: VN-8065-09
  Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
  Thành phần:
 • Methylprednisolone sodium succinate: 622.88mg
 • Thang thuốc bổ thang thuốc

  Số đăng ký: VNB-1148-02
  Dạng bào chế: thang thuốc
  Quy cách đóng gói: Thang thuốc
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng
  Thành phần:
 • Cát sâm
 • thục địa
 • bạch thực
 • bạch truật
 • bạch linh
 • xuyên khung
 • cam thảo
 • đại táo
 • hà thủ ô
 • cốt toái bổ
 • Remint-S viên nén nhai

  Số đăng ký: VNA-3693-00
  Dạng bào chế: viên nén nhai
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà
  Thành phần:
 • Gel nhôm hydroxyd khô: 200mg
 • Magnesi hydroxyd: 200mg
 • Xem thêm: Remint-S viên nén nhai

  Thuốc ho bổ phế thuốc nước

  Số đăng ký: V15-H12-06
  Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
  Thành phần:
 • Chloramphenicol
 • Xem thêm: Thuốc ho bổ phế thuốc nước

  Bromhexine-8 mg viên nén

  Số đăng ký: VNB-0887-01
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 500 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm và dịch vụ y tế Khánh Hội
  Thành phần:
 • Bromhexin
 • Helpovin-5g/10ml Dung dịch tiêm truyền

  Số đăng ký: VN-0304-06
  Dạng bào chế: Bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
  Công ty đăng ký: Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Cefuroxim: 750mg
 • Xem thêm: Helpovin-5g/10ml Dung dịch tiêm truyền

  Nogic-7,5mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3966-05
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Meloxicam
 • Xem thêm: Nogic-7,5mg viên nén

  Solvit Viên nang mềm

  Số đăng ký: VN-8121-09
  Dạng bào chế: Viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại Thanh Danh
  Thành phần:
 • Omega 3 Fish oil: 300mg
 • DHA: 60mg
 • Evening primrose oil: 500mg
 • Vietra-400 UI viên nang mềm

  Số đăng ký: VD-1731-06
  Dạng bào chế: viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
  Thành phần:
 • D- alpha tocopheryl acetat: 400UI
 • Xem thêm: Vietra-400 UI viên nang mềm

  Hoàn bổ trung ích khí hoàn mềm

  Số đăng ký: VNA-3756-00
  Dạng bào chế: hoàn mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 8g
  Công ty đăng ký: Công ty dược và thiết bị y tế Hà Nam
  Thành phần:
 • Sài hồ
 • Phòng đẳng sâm
 • Bạch truật
 • Hoàng kỳ
 • Cam thảo
 • Trần bì
 • Đại táo
 • Thăng ma
 • Đương qui
 • Xem thêm: Hoàn bổ trung ích khí hoàn mềm

  Ludox 100 Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime

  Số đăng ký: VN-2901-07
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Khác
  Thành phần:
 • Cefpodoxime proxetil
 • Xem thêm: Ludox 100 Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime

  Cloref -250-250mg Viên nang

  Số đăng ký: VN-2342-06
  Dạng bào chế: Thuốc tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
  Công ty đăng ký:
  Thành phần:
 • Thymopolypeptid
 • Cefetil - 100-100 mg Viên bao phim

  Số đăng ký: VN-6793-02
  Dạng bào chế: Viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm Trung ương 2
  Thành phần:
 • Cefpodoxime
 • Xem thêm: Cefetil - 100-100 mg Viên bao phim

  Wormin 500-500mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-5775-01
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp đựng 20 hộp nhỏ x 1 vỉ 1 viên
  Công ty đăng ký: Cadila Pharmaceuticals Ltd.
  Thành phần:
 • Mebendazole: 500mg
 • Xem thêm: Wormin 500-500mg Viên nén

  Opcardio viên hộ tâm Viên nang cứng

  Số đăng ký: VD-12314-10
  Dạng bào chế: Viên nang cứng
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm OPC
  Thành phần:
 • Đan sâm: 450 mg
 • Tam thất: 141 mg
 • Borneol: 8 mg