Berberin BM Viên nén

Số đăng ký: V182-H12-13
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
Thành phần:
 • Berberin clorid
 • Mộc hương
 • Ba chẽ
 • Dầu xanh hiệu con sóc

  Số đăng ký: VND-0421-00
  Dạng bào chế:
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 12 ml
  Công ty đăng ký: Cơ sở Minh Tân
  Thành phần:
 • Menthol
 • methyl salicylat
 • camphor
 • Opeazitro-500 mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-7945-03
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ X 3 viên
  Công ty đăng ký: O.P.V. (Overseas) Ltd.
  Thành phần:
 • Azithromycin
 • Xem thêm: Opeazitro-500 mg Viên nén bao phim

  Pyme-Nimis Viên nén

  Cadigesic Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-4288-07
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Xem thêm: Cadigesic Viên nén bao phim

  Trepin-250mg Viên nang

  Số đăng ký: VN-6434-02
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Acid Tranexamic
 • Xem thêm: Trepin-250mg Viên nang

  Cerepone Dry Syrup-125mg/2,5g Bột pha hỗn dịch uống

  Số đăng ký: VN1-382-10
  Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 30 túi
  Công ty đăng ký: Boram Pharm. Co., Ltd
  Thành phần:
 • Cefprozil
 • Navadiab-80mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-10202-05
  Dạng bào chế: Bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi + 1 kim tiêm
  Công ty đăng ký: Italfarmaco S.p.A.
  Thành phần:
 • Spectinomycin: 2g
 • Xem thêm: Navadiab-80mg Viên nén

  Tracrium-10mg/ml Dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VN-7560-03
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2,5ml
  Công ty đăng ký: Glaxo Wellcome Singapore Pte., Ltd.
  Thành phần:
 • Atracurium Besylate: 10mg/ml
 • Xem thêm: Tracrium-10mg/ml Dung dịch tiêm

  Sirdalud-2mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-4512-00
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Novartis AG.
  Thành phần:
 • Tizanidin: 2mg
 • Xem thêm: Sirdalud-2mg Viên nén

  Phartamin Viên nang mềm

  Số đăng ký: VD-4252-07
  Dạng bào chế: Viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Multivitamin
 • Khoáng chất
 • Xem thêm: Phartamin Viên nang mềm

  Mycoster 1% Kem

  Betricin-200mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-2768-07
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật
  Thành phần:
 • Ofloxacin
 • Xem thêm: Betricin-200mg Viên nén bao phim

  Sapcizlox-12,5mg viên nén

  Số đăng ký: V386-H12-05
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty đầu tư Miền Đông (XNDP30)
  Thành phần:
 • Rofecoxib
 • Axomus-30mg Viên nén

  Số đăng ký: VD-5638-08
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh BV Pharma
  Thành phần:
 • Ambroxol hydroclorid: 30mg
 • Xem thêm: Axomus-30mg Viên nén

  Lactacyd BB dung dịch dùng ngoài

  Số đăng ký: VNB-1832-04
  Dạng bào chế: dung dịch dùng ngoài
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam
  Thành phần:
 • Acid lactic
 • Lactoserum atomisat
 • Amoni & TEA alkylsulfat
 • Xem thêm: Lactacyd BB dung dịch dùng ngoài

  Phụ khoa ô kim hoàn Hoàn mềm

  Brown & Burk Cefalexin capsules-500mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-3834-05
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên 500mg
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
  Thành phần:
 • Cephalexin
 • Xem thêm: Brown & Burk Cefalexin capsules-500mg viên nang

  Amorvita soft viên nang mềm

  Số đăng ký: VNB-2348-04
  Dạng bào chế: viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
  Thành phần:
 • Vitamin A: 4000IU
 • B1: 2mg
 • B2: 2mg
 • B5: 10mg
 • B6: 2mg
 • B12: 100mcg
 • D2: 400IU
 • PP: 20mg
 • C: 75mg
 • E: 15mg
 • Acid folic: 100mcg
 • Xem thêm: Amorvita soft viên nang mềm

  Aziefti-200mg thuốc bột

  Số đăng ký: V1077-H12-05
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 gói x 3,5g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Thành phần:
 • Azithromycin: 200mg
 • Xem thêm: Aziefti-200mg thuốc bột

  Cibacen-10mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-4507-00
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 14 viên
  Công ty đăng ký: Novartis AG.
  Thành phần:
 • Benazepril
 • Xem thêm: Cibacen-10mg Viên nén bao phim

  Vinopa Dung dịch tiêm

  Azecifex 200mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-12910-10
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
  Thành phần:
 • Cefixim: 200mg
 • Vitamin C-100mg/2ml dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VNB-3117-05
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: hộp 10ống 2ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
  Thành phần:
 • Vitamin C
 • Xem thêm: Vitamin C-100mg/2ml dung dịch tiêm

  Magnesi lactat

  Số đăng ký: VNA-0205-02
  Dạng bào chế:
  Quy cách đóng gói: Túi 15kg, 20kg, 25kg
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp Hoá dược
  Thành phần:
 • Magnesi
 • Xem thêm: Magnesi lactat

  Nucleo CMP forte Bột đông khô pha tiêm

  Số đăng ký: VN-6851-08
  Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 lọ bột + 3 ống dung môi pha tiêm
  Công ty đăng ký: Tedis S.A
  Thành phần:
 • Cytidine-5-disodium monophosphate
 • Uridine-5-trisodium triphosphate
 • Uridine-5-disodium diphosphate
 • Uridine-5-disodium monophosphate
 • Xem thêm: Nucleo CMP forte Bột đông khô pha tiêm