Oxal-500mg viên nang

Số đăng ký: VN-6510-02
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 12 viên
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thắng Lợi
Thành phần:
 • Oxacillin: 500mg
 • Xem thêm: Oxal-500mg viên nang

  PymeNospain 40mg Dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VD-9696-09
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml dd tiêm
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco
  Thành phần:
 • Drotaverin
 • Adenosin disodium triphosphate (ATP)-2ml: 20mg Dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VN-9145-04
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói:
  Công ty đăng ký: Khác
  Thành phần:
 • Adenosine triphosphate disodium
 • Xem thêm: Adenosin disodium triphosphate (ATP)-2ml: 20mg Dung dịch tiêm

  Oferdin-50 Thuốc tiêm bắp, tĩnh mạch

  Số đăng ký: VN-6887-08
  Dạng bào chế: Thuốc tiêm bắp, tĩnh mạch
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
  Công ty đăng ký: Khác
  Thành phần:
 • Ranitidine Hydrochloride: 50mg
 • Viceba Tab Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-5633-10
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Schnell Korea Pharma Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Ginkgo biloba extract: 40mg
 • Polyrecol dung dịch nhỏ mắt

  Số đăng ký: VNB-0518-03
  Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH SPM
  Thành phần:
 • Chloramphenicol
 • Dexamethason
 • Naphazolin
 • Xem thêm: Polyrecol dung dịch nhỏ mắt

  Misoprostol Stada-200mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-9947-05
  Dạng bào chế: Kem
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 túyp 10 g
  Công ty đăng ký: Boram Pharm. Co., Ltd
  Thành phần:
 • Betamethasone
 • Clotrimazole 44184>pregnancy.jpg>
 • Gentamycin
 • Xem thêm: Misoprostol Stada-200mg Viên nén

  Viêm xoang Thiên Nam hoàn cứng

  Số đăng ký: VD-0812-06
  Dạng bào chế: hoàn cứng
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 40g
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất đông dược Thiên Nam
  Thành phần:
 • Tân di hoa
 • Bạch chỉ
 • Bán hạ
 • Xuyên khung
 • Thăng ma
 • Ðam sâm
 • Ðảng sâm
 • Hoắc hương
 • Xem thêm: Viêm xoang Thiên Nam hoàn cứng

  Levotamaxe Tablet-100mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-10795-10
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Boram Pharm. Co., Ltd
  Thành phần:
 • Levofloxacin: 100mg
 • Xem thêm: Levotamaxe Tablet-100mg Viên nén bao phim

  Khaparac-250mg viên nén

  Số đăng ký: VNB-3445-05
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà
  Thành phần:
 • Acid mefenamic: 250mg
 • Xem thêm: Khaparac-250mg viên nén

  Gonal-f-600IU/ml Thuốc bột pha tiêm

  Số đăng ký: VN-7654-03
  Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột thuốc + 1 ống 2 ml dung môi
  Công ty đăng ký: Diethelm & Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Follitropin alfa
 • Xem thêm: Gonal-f-600IU/ml Thuốc bột pha tiêm

  Puregon Sol-50IU Dung dịch

  Số đăng ký: VN-5688-08
  Dạng bào chế: Dung dịch
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
  Công ty đăng ký: N.V. Organon
  Thành phần:
 • Follitropine beta
 • Xem thêm: Puregon Sol-50IU Dung dịch

  pms - Atorvastatin 10mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-7531-09
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
  Thành phần:
 • Atorvastatin: 10mg
 • Xem thêm: pms - Atorvastatin 10mg Viên nén bao phim

  Biotin-5mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-4821-02
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Biotin
 • Xem thêm: Biotin-5mg viên nén

  Cephalexin-250mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-2488-04
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: hộp 1chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
  Thành phần:
 • Cephalexin
 • Xem thêm: Cephalexin-250mg viên nang

  Ibumed 200 Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-5764-08
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 200 viên
  Công ty đăng ký: Khác
  Thành phần:
 • Ibuprofen
 • Xem thêm: Ibumed 200 Viên nén bao phim

  Cefacyl viên nang

  Số đăng ký: VD-7939-09
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký:
  Thành phần:
 • Cefalaxin: 500mg
 • Xem thêm: Cefacyl viên nang

  Clamycef-150mg Viên nang

  Số đăng ký: VN-6751-02
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Unimed Pharmaceuticals Inc.
  Thành phần:
 • Clindamycin
 • Xem thêm: Clamycef-150mg Viên nang

  Oresol New Gói bột

  Số đăng ký: VD-7094-09
  Dạng bào chế: Gói bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói 4,1g
  Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
  Thành phần:
 • NaCl: 520mg
 • Natri citrate: 580mg
 • KCl: 300 mg
 • Glucose khan: 2,7g
 • Patar Gepacin Viên nén ngậm

  Số đăng ký: VN-8617-04
  Dạng bào chế: Viên nén ngậm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Growena Impex Company
  Thành phần:
 • Bacitracin: 100IU
 • Benzocian: 3mg
 • Benzocain
 • Xem thêm: Patar Gepacin Viên nén ngậm

  Amclovir 800-800mg viên bao phim

  Số đăng ký: VD-1687-06
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam-Ampharco
  Thành phần:
 • Acyclovir: 200mg
 • Xem thêm: Amclovir 800-800mg viên bao phim

  Alramgin-500mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-1098-03
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp100 vỉ x 10viên (Bán cho bệnh viện)
  Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Xem thêm: Alramgin-500mg viên nén

  Embin-200mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-2588-04
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
  Thành phần:
 • Bột Embelin
 • Xem thêm: Embin-200mg viên nang

  Onfran-8mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-0456-06
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Korea United Pharm. Inc.
  Thành phần:
 • Terazosin: 2mg
 • Xem thêm: Onfran-8mg Viên nén bao phim

  Pradaxa-75mg Viên nang cứng

  Số đăng ký: VN1-347-10
  Dạng bào chế: Viên nang cứng
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH
  Thành phần:
 • Dabigatran etexilate mesylate: 75mg
 • Xem thêm: Pradaxa-75mg Viên nang cứng

  Mekocefaclor-375mg Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-6038-08
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
  Thành phần:
 • Cefaclor: 375mg
 • Xem thêm: Mekocefaclor-375mg Viên nén bao phim

  Encorate Chrono-500mg Viên nén bao phim giải phóng chậm

  Số đăng ký: VN-6413-02
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
  Thành phần:
 • Natri Valproate: 500mg
 • Xem thêm: Encorate Chrono-500mg Viên nén bao phim giải phóng chậm