Ampicilline-500mg viên nang

Số đăng ký: V10-H12-04
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm và sinh học y tế TP. Hồ Chí Minh
Thành phần:
 • Ampicilin
 • Xem thêm: Ampicilline-500mg viên nang

  Amicapex 200mg Viên nén không bao

  Số đăng ký: VN-13923-11
  Dạng bào chế: Viên nén không bao
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: XL Laboratories Pvt., Lt
  Thành phần:
 • Amidarone: 200mg
 • Xem thêm: Amicapex 200mg Viên nén không bao

  Microclismi-3g Dung dịch thụt trực tràng

  Số đăng ký: VN-4540-07
  Dạng bào chế: Thuốc tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 1ml
  Công ty đăng ký: N.V. Organon
  Thành phần:
 • Testosterone Propionate: 30mg
 • Testosterone Phenylpropionate: 60mg
 • Testosterone Isocaproate: 60mg
 • Testosterone decanoate: 100mg
 • Xem thêm: Microclismi-3g Dung dịch thụt trực tràng

  Klavunamox-Bid 1g Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VN-5698-08
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
  Công ty đăng ký: Ozia Pharmaceutical Pty, Ltd.
  Thành phần:
 • Amoxicillin Trihydrate
 • Clavulanat Postassium
 • Xem thêm: Klavunamox-Bid 1g Viên nén bao phim

  Azimete-600mg/15ml Bột pha hỗn dịch uống

  Ikorox - 150-150mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-9809-05
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm Trung ương 3
  Thành phần:
 • roxithromycin: 150mg
 • Xem thêm: Ikorox - 150-150mg Viên nén

  Fudosap 500 mg Viên nang

  Số đăng ký: VD-9510-09
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Chai 250 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
  Thành phần:
 • Cephalexin: 500mg
 • Beeaxadin-150mg Viên nang

  Terpin-Codein Viên nén bao đường

  Số đăng ký: VD-10818-10
  Dạng bào chế: Viên nén bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên DP và sinh học Y tế
  Thành phần:
 • Terpin hydrat: 100mg
 • Codein base: 10mg
 • Xem thêm: Terpin-Codein Viên nén bao đường

  Odace 5-5mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-0291-06
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Cadila Healthcare Ltd.
  Thành phần:
 • Lansoprazole
 • Xem thêm: Odace 5-5mg Viên nén

  Centaurcip Dung dịch nhỏ mắt/tai

  Số đăng ký: VN-10975-10
  Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt/tai
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 5ml
  Công ty đăng ký: Centaur Pharm, Pvt., Ltd
  Thành phần:
 • Ciprofloxacin: 3mg
 • Endoxan-200mg Dung dịch

  Số đăng ký:
  Dạng bào chế: Dung dịch
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
  Công ty đăng ký: Baxter HealthCare (ASIA) Pte., Ltd.
  Thành phần:
 • Cyclophosphamide: 200mg
 • Promag-200 mg Viên bao tan trong ruột

  Số đăng ký: VN-7045-02
  Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên
  Công ty đăng ký: Young Il Pharm Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Magnesium Valproate: 200mg
 • Xem thêm: Promag-200 mg Viên bao tan trong ruột

  Phaanedol Plus Viên nén dài

  Skecalin Dung dịch thuốc tiêm

  Số đăng ký: VN-9509-10
  Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức
  Thành phần:
 • Calcitonin Salmon: 100IU/ml
 • Xem thêm: Skecalin Dung dịch thuốc tiêm

  Ceoparole Capsule Viên nang

  Số đăng ký: VN-10832-10
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký:
  Thành phần:
 • Cefadroxil: 500mg
 • Xem thêm: Ceoparole Capsule Viên nang

  Dầu gió nâu Uphacelion Dầu xoa

  Vitamin B1B6B12 viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-1356-06
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty liên doanh Meyer - BPC
  Thành phần:
 • Vitamin B1
 • B6
 • B12
 • Xem thêm: Vitamin B1B6B12 viên nén bao phim

  Mekodecol viên nén

  Số đăng ký: V440-H12-05
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Chlorpheniramin
 • Xem thêm: Mekodecol viên nén

  Avamet Viên nén dài bao phim

  Số đăng ký: VD-4547-07
  Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên DP và sinh học Y tế
  Thành phần:
 • Rosiglitazone maleate
 • Metformin hydrochloride
 • Strepdona Viên nén

  Số đăng ký: VD-3543-07
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm Đông Nam
  Thành phần:
 • Calcium carbonate
 • Vitamin D3
 • Magnesium hydroxide
 • Kẽm sulfate
 • Tiphafast-60mg Viên nén dài bao phim

  Salonpas Spray Miếng cao dán

  Số đăng ký: VNB-2190-04
  Dạng bào chế: Miếng cao dán
  Quy cách đóng gói: Hộp 80 miếng
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Hisamitsu Việt Nam
  Thành phần:
 • Methyl salicylat
 • l- Menthol
 • dl- Camphor
 • Tocopherol acetat
 • Xem thêm: Salonpas Spray Miếng cao dán

  Cinnarizin-25mg Viên nén

  Tobramycin Sulfate-80mg/2ml Dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VN-0044-06
  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2ml
  Công ty đăng ký: Austin Pharma Specialties Company
  Thành phần:
 • Amikacin
 • Xem thêm: Tobramycin Sulfate-80mg/2ml Dung dịch tiêm

  Spiramycin 1,5 MIU Viên nén bao phim

  Số đăng ký: VD-2460-07
  Dạng bào chế: Viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược và vật tư y tế Khánh Hoà
  Thành phần:
 • Spiramycin
 • Xem thêm: Spiramycin 1,5 MIU Viên nén bao phim