Meprodil Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-4959-07
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Công ty đăng ký: Khác
Thành phần:
 • Buflomedil hydrochloride
 • Nofung-150mg Viên nang

  Số đăng ký: VN-9313-05
  Dạng bào chế: Viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
  Công ty đăng ký: Egis Pharmaceuticals Ltd.
  Thành phần:
 • Fluconazole
 • Xem thêm: Nofung-150mg Viên nang

  Alendronate 70mg Viên nén

  Số đăng ký: VN-1836-06
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
  Công ty đăng ký: Getz Pharma Pakistan (Pvt) Ltd.
  Thành phần:
 • Natri Alendronate: 70mg
 • Xem thêm: Alendronate 70mg Viên nén

  Minirin Viên nén

  Số đăng ký: VN-5510-08
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 viên
  Công ty đăng ký: Diethelm & Co., Ltd.
  Thành phần:
 • Desmopressin acetat
 • Xem thêm: Minirin Viên nén

  Bromhexin 8 Berlin-Chemie-8mg Viên nén bao đường

  Số đăng ký: VN-4903-01
  Dạng bào chế: Viên nén bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 25 viên
  Công ty đăng ký: Berlin Chemie AG
  Thành phần:
 • Bromhexine
 • Xem thêm: Bromhexin 8 Berlin-Chemie-8mg Viên nén bao đường

  B-Coenzyme viên bao đường

  Số đăng ký: VNA-3796-00
  Dạng bào chế: viên bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh
  Thành phần:
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Vitamin B5
 • Vitamin B6
 • Vitamin PP
 • Xem thêm: B-Coenzyme viên bao đường

  Indinavir Stada-400mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-1457-04
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30 viên
  Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
  Thành phần:
 • Indinavir: 400mg
 • Xem thêm: Indinavir Stada-400mg viên nang

  Ximeprox Tab Viên nén

  Số đăng ký: VN-5996-08
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký:
  Thành phần:
 • Dextromethorphan Hydrobromide
 • Pseudoephedrine Hydrochloride
 • Paracetamol
 • Xem thêm: Ximeprox Tab Viên nén

  Centrivit viên sủi

  Số đăng ký: VNB-1113-02
  Dạng bào chế: viên sủi
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
  Thành phần:
 • Vitamin A: 1666IU
 • vitamin B1: 1.4mg
 • vitamin B6: 2mg
 • vitamin C: 75mg knife-fork.gif>
 • vitamin PP: 18mg
 • vitamin D: 100IU 11120>pregnancy.jpg> baby-suck.jpg>
 • vitamin B2: 1.6mg
 • vitamin E: 12IU 11122>pregnancy.jpg> knife-fork.gif>
 • Vitamin B5: 6mg
 • Vitamin B12: 4mcg
 • Acid Folic: 400mg
 • Biotin: 150mcg
 • Xem thêm: Centrivit viên sủi

  Vitamin C-500mg viên nang

  Số đăng ký: VNA-1879-04
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Vitamin C
 • Xem thêm: Vitamin C-500mg viên nang

  Auschicin Viên nang mềm

  Số đăng ký: VD-13632-10
  Dạng bào chế: Viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austraphar
  Thành phần:
 • Colchicin: 1mg
 • Xem thêm: Auschicin Viên nang mềm