Biofer-154,55mg/5ml Siro

Số đăng ký: VN-4674-00
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 200ml
Công ty đăng ký: Brown & Burk Pharmaceuticals Ltd.
Thành phần:
  • Phức hợp sắt III Polymaltose