Neopeptin drops Thuốc giọt uống

Số đăng ký: VN-5063-07
Dạng bào chế: Thuốc giọt uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Công ty đăng ký:
Thành phần:
  • Alpha amylase
  • Papain
  • Tinh dầu dill
  • Tinh dầu anise
  • Tinh dầu caraway