Natriclorid-0.9% Dung dịch tiêm truyền

Số đăng ký: VD-9674-09
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 500ml
Công ty đăng ký:
Thành phần:
  • Natri clorid: 500ml