Felodipin Stada 10mg Viên bao phim phóng thích chậm

Số đăng ký: VD-7120-09
Dạng bào chế: Viên bao phim phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
Thành phần:
  • Felodipin
  • Đăng ký nhận tin