Bệnh Viện Phổi Trung Ương

463, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967941616
Phone: 048326249
Fax:048325865
Email: vienlao@bvlaobp.org
Website: http://bvptw.org/

Từ khóa