Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

40, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967921616
Phone: 0438269722
Fax:
Email:
Website: http://www.ranghammat.org.vn/