Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967891616
Phone: 0437821895
Fax:0438685582
Email: vienhhtmtu@nihbt.org.vn
Website: http://www.nihbt.org.vn/