Bệnh Viên Lao Và Bệnh Phổi Trung Ương

463, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967851616
Phone: 0438326249
Fax:
Email: vienlao@bvlaobp.org
Website: