Bệnh Viện Nông Nghiệp

Km 13+500, Quốc Lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967781616
Phone: 0438615320
Fax:0438615320
Email: benhviennongnghiep1@gmail.com
Website: http://benhviendakhoanongnghiep.vn/