Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

43, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967931616
Phone: 0438252161
Fax:0438254638
Email: lienhe@benhvienphusantrunguong.org.vn
Website: http://benhvienphusantrunguong.org.vn

Từ khóa