Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội

Ngõ 467, Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0967301616
Phone: 0438276534
Fax:
Email: bvtthn@hanoi.gov.vn
Website: http://www.benhvientamthanhanoi.com/

Đăng ký nhận tin