Bệnh Viện Tim Hà Nội

92, Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0966871616
Phone: 0439422430
Fax:
Email:
Website: http://benhvientimhanoi.vn/