Bệnh Viện A Thái Nguyên

Đường Quang Trung, Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện A Thái Nguyên

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên

Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức NăngThái Nguyên

Đường Phùng Chí Kiên, Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức NăngThái Nguyên

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Thái Nguyên

Đường Quang Trung, Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Thái Nguyên