Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức NăngThái Nguyên

Đường Phùng Chí Kiên, Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức NăngThái Nguyên

Bệnh Viện A Thái Nguyên

Đường Quang Trung, Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện A Thái Nguyên

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên

Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Thái Nguyên

Đường Quang Trung, Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Xem thêm: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Thái Nguyên