Bệnh Viện Mắt Thái Nguyên

Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Hotline: 0967761212
Phone:
Fax:
Email:
Website: