Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Thái Nguyên

P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Hotline: 0967731212
Phone: 0280852455
Fax:
Email:
Website: