Bệnh Viện Bảo Vệ Sức Khỏe Tâm Thần

Km 11, Đường Đặng Châu Tuệ, P. Quang Hanh, TX. Cẩm Phả, Quảng Ninh, Quảng Ninh
Xem thêm: Bệnh Viện Bảo Vệ Sức Khỏe Tâm Thần