Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Quảng Bình

Tổ 3, Tiểu Khu 5, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Quảng Bình
Xem thêm: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Quảng Bình

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới

Đường Lê Lợi, P. Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Quảng Bình
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới