Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Trung Ương

Nguyễn Du, Trường Sơn, TX. Sấm Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Trung Ương

Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thanh Hóa

36, Tống Duy Tân, Bắc Sơn, TX, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thanh Hóa