Bệnh Viện Nhi Thanh Hóa

Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Nhi Thanh Hóa

Bệnh Viện Da Liễu Thanh Hóa

195, Đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Da Liễu Thanh Hóa

Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Trung Ương

Nguyễn Du, Trường Sơn, TX. Sấm Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Trung Ương

Bệnh Viện Đa Khoa Như Xuân

Khu 4, TT. Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Như Xuân

Bệnh Viện Mắt Thanh Hóa

215, Hải Thượng Lãn Ông, Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Mắt Thanh Hóa

Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thanh Hóa

36, Tống Duy Tân, Bắc Sơn, TX, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thanh Hóa

Sở Y Tế Tỉnh Thanh Hóa

101, Nguyễn Trãi, Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký nhận tin