Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh Hóa

181, Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966901212
Phone:
Fax:
Email:
Website: