Bệnh Viện Nhi Thanh Hóa

Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966811212
Phone: 0373955955
Fax:
Email: bvnhith2015@gmail.com
Website: http://tph.vn/home/