Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thanh Hóa

36, Tống Duy Tân, Bắc Sơn, TX, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966671212
Phone: 0373821278
Fax:
Email:
Website: