Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hà Trung

Tiểu Khu 5, TT. Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966361212
Phone: 0373836156
Fax:
Email:
Website: