Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Nga Sơn

Tiểu Khu 3, TT. Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966271212
Phone: 0373872588
Fax:0373872403
Email: bvns@ytethanhhoa.gov.vn
Website: http://ngason.vn/web/