Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tĩnh Gia

Thôn Trung Hòa, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966191212
Phone:
Fax:
Email:
Website: