Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ngọc Lặc

Phố Lê Duẩn, TT. Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966101212
Phone: 0373871437
Fax:
Email:
Website: