Bệnh Viện Đa Khoa Thọ Xuân

Khu 9, TT. Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0965371212
Phone: 037833221
Fax:
Email:
Website: