Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thái Bình

Đường Ngô Quyền, P. Trần Lãm, Thái Bình, Thái Bình
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thái Bình