Bệnh Viện Đa Khoa Thảo Nguyên Huyện Mộc Châu

Tiểu Khu Bệnh Viện II, TT. Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La, Sơn La
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Thảo Nguyên Huyện Mộc Châu

Sở Y Tế Tỉnh Sơn La

48, Đường Lò Văn Giá, TX. Sơn La, Sơn La, Sơn La
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Sơn La