Bệnh Viện Tam Dương

309, An Hòa, Tam Dương, Tam Đường, Lai Châu, An Giang
Xem thêm: Bệnh Viện Tam Dương