Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

Số 10, Đường Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ